banner NL

Gebruiksvoorwaarden

De website Faillissemetimmo.be wordt beheerd door BY13, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) met exploitatiezetel te 1410 Waterloo, Avenue d’Arromanche 20 en hoofdzetel Vielle Place 12 te 7534 Maulde.

Uw gebruik van de site Faillissementimmo.be betekent dat U de onderstaande gebruiksvoorwaarden volledig instemt.

Links naar websites van derden

Bepaalde secties van de site Faillissementimmo.be bevatten links naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit noch de nauwkeurigheid van deze inhoud en deze websites. We kunnen ook niet worden beschouwd als onderschrijvende, publicerende, partij van dergelijke sites en hun inhoud. De exploitanten van deze sites zijn bijgevolg alleen verantwoordelijk voor de naleving van wetten en regels van toepassing op de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van de consument, verkoop op afstand, prijsregulering, enz. .


Betrouwbaarheid van de informatie op de site

In onze rubrieken "Welkom", "Opzoeken" en "Bezoekkalender", informeren wij u volledig gratis. Deze informatie is uitsluitend ter indicatie aangegeven en wij kunnen er de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en relevantie niet garanderen . Wij adviseren u daarom om professioneel advies (makelaars, experts, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) te raadplegen alvorens een beslissing te nemen.

Rubrieken Welkom", "Opzoeken" en "Bezoekkalender"

Wij besteden veel aandacht aan de betrouwbaarheid en de regelmatige update van de informatie die op de site Faillissementimmo.be te vinden is. Noch BY13 bvba (beheerder van Faillissementimmo.be) noch de natuurlijke of rechtspersoon (curator, makelaar of gevolmachtigde) die ons de informatie van de advertentie bezorgd heeft kunnen aansprakelijk beschouwd worden in het geval van fouten in de advertentie of als het goed is niet meer beschikbaar op het moment dat u de advertentie raadpleegt.

Als U, in hoedanigheid van curator, gevomachtigde of makelaar treedt, een advertentie op de site Faillissementimmo.be plaatst, verbindt U zich ertoe om inhoud (afbeeldingen, foto's, ...) te publiceren die niet in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden (copyright , beeldrechten ...) of de goede zeden en moraal zijn.

Aansprakeleijkheid voor de inhoud door de adverteerders op de site geplaatst.

Alle teksten, data, foto's, video's, berichten of eenderwelke inhoud die op de site door de adverteerder geplaatst worden vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Als gebruiker van de advertentie-dienst Faillissementimmo.be site, verbindt U zich ertoe om  op de site geen inhoud te plaasten die als politieke meningen, lasterlijk, racistisch, xenofoob kan beschouwd worden noch die tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon, groep, gemeenschap of hun leden, wegens een zogenaamd ras, huidskleur, etnische of nationale afkomst aanzetten. Door het louter gebruik maken van deze site, gaat u ermee akkoord BY13 bvba (de eigenaar van de site Faillissementimmo.be), haar dochterondernemingen, functionarissen, werknemers, partners en vertegenwoordigers, te vergoeden  tegen alle beroepen in rechte en andere rechtszaken die door derden tegen haar zouden worden ingesteld als gevolg van de plaatsing door U van inhoud van illegale aarde.

Formulieren

De website Faillissementimmo.be kunt U zonder zich te registreren bezoeken. Bij het invullen en versturen van formulieren, worden uw gegevens niet doorgegeven aan de vennootschap BY13 bvba.


Beschikbaarheid van de site


Hoewel wij ervoor zorgen om de site Faillissementimmo.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar te maken, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de website te onderbreken om redenen van technische aarde alsmede en einde aan onze diensten te brengen, zonder verantwoordelijk te worden beschouwd voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan voor U of een derde partij.


Het beperken van de toegang tot de website


We behouden ons het eenzijdige recht om toegang te verbieden tot alle of een deel van de site aan een persoon of entiteit:

▪ die in strijd met de gebruiksvoorwaarden is ;

▪ die de persoonlijke gegevens die eventueel beschikbaar op de website zijn te gebruiken om producten of diensten aan te bieden (betalend of gratis) of om ongevraagde berichten in de mailboxen van andere gebruikers ("spamming") te sturen ;

▪ die valse advertenties op de website zou plaatsen ;

▪ die op een of andere manier aan de reputatie van de site zou afbreuk doen

▪ die aan de intellectuele rechten van derden zou afbreuk doen

▪ die gebruik maakt van de website voor onwettige doeleinden


We behouden ook het recht om diezelfde mensen te vervolgen.


Recht en jurisdictie

Voor eventuele geschillen die resulteren uit het gebruik van de site Faillissementimmo.be, wordt het Belgisch recht van toepassing en enkel de rechtbanken van Doornik zijn bevoegd.

Faillissementimmo.be is een dienst van BY13 bvba.


Hoofdzetel:

LouiseLaan 523 - 1050 Brussel

Fax: +32.475539999

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2005-2019 BY13 bvba

Alle rechten voorbehouden.